درود بر ملت ولایت مداری که در همیشه ی تاریخ شگفتی آفرین بوده اند و درود بر بندگان شایسته ی خدا.
بندیر، هر از چند گاهی از مجموعه کارهای گرافیکی خود،
هدیه ای به بازدید کنندگان وب نامه ی بندیر  تقدیم می دارد
و این بار هدیه بندیر، تصویری از سیمای نورانی رهبرست،
رهبری که همچون شمع، روشنگر دنیای ظلمانیست و رهنمای امتی که پروانه وار به گرد او میگردند.
 هدیه بندیر، سیمای رهبری
برای دریافت اندازه ی اصلی تصویر « اینجا » کلیک کنید.
بدرود| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |