بندیر bandir
سلام آقا
گفته بودم که نیایی، چون
اینجا کسی به راه تو چشم انتظار نیست..
یا هم اگر که هست ولی بی قرار نیست..
بر این بنده  مگیر که گفته اش از سر بی تابی بود.
ادامه مطلب...

| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |