درود بر شما و بر بندگان شایسته ی خدا
و قیام سرخ یک حادثه نیست، که حوادث آنی اند و در تلاطم امواج زمان به فراموشی سپرده می شوند .قیام سرخ خود یک موج است یک حرکت است و یک جریان عظیم است که از نقطه ی آغاز همه ی جهان را با خود به پیش می برد .قیام سرخ، نه فقط در ذهن ماست که ما آن را به فراموشی بسپاریم و یا با خود به گور ببریم که این قیام در ذهن تاریخ حک شده است و همه ی زمانها را درمی نوردد و سوی حرکت را در هر زمان مشخص می سازد. ادامه مطلب...

| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |