"پرورگارا لعنت فرست بر ابى سفیان و بر پسرش معاویه و پسرش یزید پلید.
بر همه آنان لعن ابدى فرست و این روز (یعنی عاشورا) روزى است که آل زیاد و آل مروان ، به واسطه قتل حسین علیه السلام شادمان بودند.
پروردگارا تو لعن و عذاب الیم آنان را چندین برابر گردان."
آنچه از نظر شما گذشت فرازهایی از زیارت عاشورا بود که سالهای سال بر سر زبانها بوده و خواهد بود. ادامه مطلب...

| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |