درود بر شما و بر بندگان شایسته ی خدا
مدتها یود که قصد داشتم درباره ی روند بانکداری اسلامی مطلبی بنویسم اما بختمان یار و دستمان به کار نمی شد تا اینکه در یکی از روزها که به قصد دیدار یکی از اعزه (دامت توفیقاتهم) ، از بانک ملت مرکزی یاسوج دیداری داشتم، متوجه انجام یک اقدام مهم در جهت اسلامی شدن این بانک شدم و از این زمان بود که به سوء برداشتهای قبلی خود نسبت به این نهاد اقتصادی،که عملا وارد عرصه ی اسلامی سازی بانکها شده! و بسان دیگر همقطارانش فقط به حرف بسنده ننموده است،پی بردم و از این همه بدگمانی به حال خود غبطه ها خوردم!.
مدتی نگذشته بود که اقدام زیباتری از یکی ار موسسات مالی و اعتباری با مشارکت شهرداری در روز عاشورا دیدم که واقعا این بار سنگ تمام گذاشته بودند. در این راستا بنده هم مصمم شدم که برای تشکر از این سه نهاد اقتصادی، تصویری از این اقدامات اساسی را به خوانندگان وبلاگ بندیر تقدیم کنم تا ایشان هم در جریان قرار بگیرند و از امروز به بعد در این حوزه خیالشان راحت بوده!! و انتقاد هایشان را متوجه حوزه های دیگر نمایند!!.

به سجاده توجه کنید | ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |