آقا نیا
...
اینجا کسی به راه تو چشـم انتظار نیست
یا هم اگـر که هست ولی بی قرار نیست
قــابیل و اهل او همه در عیش و عشرتند
گویی خــزان شدسـت و امـید بهار نیـست
این مردمـان مرده صفت سخـت گـمرهـند
از خیلشان به جز دو یکی در شمار نیست
...
بدرود

بندیر یوسف| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |