درود
.....................................................................................
   حضور محترم قطب عالم امکان و عزیز و نور چشمم، امام عصر، روحی فداه
.....................................................................................
* شاهد و شاهده

گل رز کارت عروسی بندیر
عشق یعنی انتظار منتظر

    آقا جان، بر ما منت نهید و مجلس ما را به قدوم سبزتان مزین بفرمایید.
    حضور جنابعالی مایه  شادی و خوشبختی همه ما خواهد بود.

* یوسفی و افتخاری
     پذیرایی : 27 شهریورماه 1387 به صرف افطار (ان شاء الله)
     مکان : یاسوج، محمودآباد ...
.....................................................................................
بدرود| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |