انتظار واقعی آنست که هر لحظه خود را در خیمه حضرت ببینی و برای تحقق این امر نه تنها عمل به واجبات الهی بلکه از غفلت هم جلوگیری کنیم .« افضل العباده انتظار الفرج» برترین عبادتها انتظار فرج است .انتظار فرج عبارت از ایمان استوار به امامت حضرت ولی العصر"عج" است و ایمان به ولایتِ حضرت، شرط قبولی دیگرِ اعمال شایسته است زیرا انتظار فرج، ایمان به غیب است که انسان رابه عمل صالح وامی دارد و اورا بر صحیح ترین اعتقاد استوار نگه می دارد امام سجاد علیه السلام فرمود: کسی که در زمان غیبت قائم ما عج بر ولایت ماثابت و استوار بماند خداوند به او پاداش هزار شهید و شهیدان بدر و احد عطا می فرماید .| ارسال به فیس بوک | ارسال به 100 درجه کلوب |